พด. เปิดคอร์ส นวัตกรรมจุลินทรีย์ สอนทำปุ๋ยอินทรีย์-น้ำหมักชีวภาพ ฟรี

02-579-8515

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานที่มีงานวิจัยด้านจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพทางการเกษตรและรักษาสิ่งแวดล้อม ได้ผลิตนวัตกรรมจุลินทรีย์ สารเร่ง พด. ชนิดต่างๆ บริการแจกจ่ายให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปนำไปใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักไว้ใช้เองสำหรับช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และสามารถเพิ่มโอกาสในการแข่งขันได้ เนื่องจากมีฮอร์โมนและกรดอินทรีย์ที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและติดดอกออกผลของพืช มีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ เพื่อช่วยบำบัดน้ำเน่าเสียในบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง ดับกลิ่นเหม็นจากคอกสัตว์เลี้ยง และกลิ่นไม่พึงประสงค์จากกองขยะ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

ดังนั้นเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีให้กว้างขวางยิ่งขึ้น กรมพัฒนาที่ดิน จึงจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ พด. เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ” แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยจะดำเนินการ 6 รุ่น รวม 360 คน ใช้เวลาฝึกอบรมรุ่นละ 1 วัน

ดำเนินการแล้ว 3 รุ่น

รุ่นที่ 1 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559
รุ่นที่ 2 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559
รุ่นที่ 3 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559

และมีกำหนดการอีก 3 รุ่น ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้

ทำการฝึกอบรมที่ห้องประชุมกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และศูนย์เรียนรู้แปลงขยะเป็นทอง กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ภายในกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นการอบรมถ่ายทอดให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์ พด. เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูกพืช มีความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายและสิ่งแวดล้อม และน้ำหมักชีวภาพที่มีประสิทธิภาพทางการเกษตรและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ต้องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้เอง เพื่อช่วยลดต้นการผลิตจากการใช้สารเคมี โดยขอรับใบสมัครหรือติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม และกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการอินทรียวัตถุ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน

แจ้งความประสงค์กับ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 02-579-8515
คุณสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ 081-685-5528

หรือ

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
กรมพัฒนาที่ดิน เลขที่ 2003/61
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 1760 ต่อ 1379,1354 หรือ 02-579-2875, 02-576-0679, 02-579-7563

กิจกรรมสุดคุ้มต่อที่ 2 มารวมกันเป็นหมู่คณะแจ้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน เรามีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมให้ความรู้แก่ท่านประกอบการเยี่ยมชม และสามารถให้คำปรึกษาเรื่องดินที่ท่านสงสัย (แจ้งเยี่ยมชมล่วงหน้าหรือสอบถามเพิ่มเติมได้) โทร 02-562-5138

กิจกรรมสุดคุ้มต่อที่ 3 ท่านสามารถขอความรู้เขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ(โซนนิ่ง)และใช้บริการเกี่ยวกับแผนที่ภูมิศาสตร์พัฒนาที่ดิน กับ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจการทำแผนที่
กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 02-579-0986, 02-579-7590 หรือสายด่วน โทร.1760 ต่อ 2131,2128,2125

กิจกรรมสุดคุ้มต่อที่ 4 พกดินมาส่งดินเพื่อวิเคราะห์หรือสอบถามความรู้ กับ สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน โทร 02-561-4179 หรือ 1760 ต่อ 3120

สิริบังอร เธียรชาติอนันต์ / รายงาน


Magazine - Other articles


Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

สมุทรปราการ

 

แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

1034423
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
390
451
3339
6025
2852
17131
1034423

Forecast Today
816


Your IP:18.210.12.229