#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมประชุม "คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ (คทช.จังหวัด)
----------------------------------------
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายทศพร รอดหลง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ประชุม "คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และพัฒนาศักยภาพการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นธรรม และยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมาย เป็น 2 กรณี คือ 1. พื้นที่ราชพัสดุ บริเวณสถนนสุขุมวิท (คันกั้นน้ำเค็ม) ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ 2. พื้นที่ป่าชายเลนท้องที่จัดหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 ชุมชน
----------------------------------------------
ณ ห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}470{/ gallery}


Magazine - Other articles


Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

สมุทรปราการ

 

แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

1032647
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
124
446
1563
6025
1076
17131
1032647

Forecast Today
672


Your IP:3.231.102.4