#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ รับมอบ "แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย"
-------------------------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน รับมอบ "แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย" จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อราชการและใช้บริการ ได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถแยกประเภทของขยะรีไซเคิลได้อย่างถูกต้อง มีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีเหมาะสมกับขยะแต่ละประเภท
และมีวิธีการจัดการอย่างถูกต้องกับขยะที่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้สามารถลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ นำขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ
------------------------------------------------------
ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ


Magazine - Other articles


Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

สมุทรปราการ

 

แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

1005772
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
546
736
3944
6621
11672
13594
1005772

Forecast Today
1632


Your IP:3.221.159.255