#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day และกิจกรรม 5ส (ครั้งที่ 1)" ประจำปีงบประมาณ 2564
---------------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day และกิจกรรม 5ส (ครั้งที่ 1)"
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน และบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มีการแพร่กระจายเชื้อโรค เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมพัฒนาที่ดิน
2. เพื่อปรับปรุงแก้ไขที่ทำงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ได้อีกทางหนึ่ง
สะสาง (ทำให้เป็นระเบียบ)
สะดวก (วางของในที่ที่ควรอยู่)
สะอาด (ทำความสะอาด)
สุขลักษณะ (รักษาความสะอาด)
สร้างนิสัย (ฝึกให้เป็นนิสัย)
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินมอบของขวัญปีใหม่พร้อมทั้งสวัสดีปีใหม่ 2564 แด่ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดิน
----------------------------------------
ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ


Magazine - Other articles


Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

สมุทรปราการ

 

แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

1005927
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
701
736
4099
6621
11827
13594
1005927

Forecast Today
1848


Your IP:3.221.159.255