#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ประชุม "คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่"
-------------------------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ประชุม "คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่" ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและแปลงใหญ่
-------------------------------------------------
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ


Magazine - Other articles


Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

สมุทรปราการ

 

แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

1005902
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
676
736
4074
6621
11802
13594
1005902

Forecast Today
2016


Your IP:3.221.159.255