ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

           วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีฯ ร่วมกันทำความสะอาดใหญ่ (Bic Cleaning Day)โดยได้รับการสนับสนุนแรงงานจากเรือนจำจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือนจำ จำนวน 7 นาย และผู้ต้องขังชั้นดีจำนวน 34 คน ช่วยกันทำความสะอาดทั้งในอาคาร โรงรถ โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และบริเวรพื้นที่ของสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายคำนึง แสงขำ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ