ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

          วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ โดย น.ส.อัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการปลูกหญ้าแฝก จำนวน 100,000 กล้า ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทวิบุญ หมู่ที่1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในความดูแลของ ฯพณฯกัมปนาท รุดดิษฐิ์ องคมนตรี ซึ่งนายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

 


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายคำนึง แสงขำ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ