ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

          วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการในสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ติดตามงานครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายคำนึง แสงขำ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ