ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

         วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการพร้อมคณะทำงานกำกับดูแลและติดตาม "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนจังหวัดสมุทรปราการ" เข้าตรวจติตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ โครงการฟาร์มชุมชนบางพลีใหญ่ ชุมชนบางพลีใหญ่ 118 ที่ตั้งกลุ่มโครงการหมู่ที่ 7 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายคำนึง แสงขำ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ