สถานีพัฒนาที่ดินสมุทปราการ ร่วมจัดสถานีการเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยี "การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว"

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทปราการ ร่วมจัดสถานีการเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยี "การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว"
------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565
นายจำนงค์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวสุรัชนา พิชญานนท์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายทศพร รอดหลง นักวิชากาารเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมจัดสถานีการเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยี "การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว" งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และการให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชน ให้ได้รับองค์ความรู้ด้านวิชาการ ทักษะการเกษตร เข้าึงปัจจัยการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดจนการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ก่อนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกปีการผลิต 2565
-------------------------------
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

 


Magazine - Other articles


Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายจำนงค์  พร้อมมูล

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

สมุทรปราการ

 

แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

1327801
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
163
452
1523
6347
12407
21885
1327801

Forecast Today
816


Your IP:35.172.111.71