ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

            วันที่ 4-5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล หลักสูตร "การพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล งบประมาณ ปี 2561" จำนวน 35 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้หมอดินอาสาประจำตำบล รับทราบและเข้าใจนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเพื่อให้หมอดินทราบถึงแนวทางการทำเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการลดต้นทุนการผลิตพร้อมดูงานพื้นที่การเกษตรที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการพัฒนาที่ดิน โดยมี นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เป็นประธานในการจัดฝึกอบรมฯ และนายคะนอง โปรักษ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม ต. ระฆังทอง อ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี

       วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00น. นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

           วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 น. นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติ ณ โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

            วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่สมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดสุคันธาวาส ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

         วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการพร้อมคณะทำงานกำกับดูแลและติดตาม "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนจังหวัดสมุทรปราการ" เข้าตรวจติตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ โครงการฟาร์มชุมชนบางพลีใหญ่ ชุมชนบางพลีใหญ่ 118 ที่ตั้งกลุ่มโครงการหมู่ที่ 7 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

           วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมคณะทำงานกำกับดูแลและติดตาม "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนจังหวัดสมุทรปราการ" เข้าตรวจติตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ โครงการจำหน่ายผลผลิตพันธุ์พืช ตำบลบางพลีน้อย ณ ที่ตั้งกลุ่มโครงการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

 

            วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. นายวัชระสิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 4/2560 เพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของ จังหวัดสมุทรปราการ ( พ.ศ. 2560 - 2564 ) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ


แผนที่ตั้ง

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ