ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 นายจำนงค์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาว สุรัชนา พิชญานนท์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายทศพร รอดหลง นักวิชาการ​เกษตร​ปฏิบัติการ​ และนายชัยยุทธแม้นสมุทร นักวิชาการ​เกษตร​ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพสูตรปลา และสูตรสับปะรดโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 พด.6 การทำน้ำหมักสูตรไล่แมลงพด.7 และการทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ณ​ กลุ่มพี จี เอส (PGS) เกษตรสีเขียว บ้านบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรอำเภอเมืองและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "ร่วมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย"
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 นายจำนงค์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ในเวลา 08.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นเอกราช ความเสียสละของบรรพบุรุษ ของไทยสร้างความสามัคคี ความรักใคร่ปรองดองกันในหมู่คณะ เป็นการสร้างจิตสำนึกและรักษาระเบียบวินัยที่ดีของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินต่อไป

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง "การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน"

------------------------------
วัน​จันทร์​ที่ 29 สิงหาคม​ 2565
นายจำนงค์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมาย​ให้​นายทศพร​ รอดหลง​ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ​ และนายชัยยุทธ​ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง "การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน" เพื่อให้ความรู้กับศิษย์พระดาบส​ สาขาเกษตรกรรม
-------------------------------
ณ โครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการ​ตามพระราชดำริ

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรม "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
--------------------------------
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565
นายจำนงค์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วย​ นายสุขสริตร​ จันทบุตร​เจ้าพนักงานธุรการ​ปฏิบัติ​งาน​ และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน และนิสิตนักศึกษา นักเรียน ในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจัดกิจกรรม "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ภายในประกอบด้วย 1) พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล โดยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 10 รูป ณ หอประชุมอาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 91 รูป ณ บริเวณริมเขื่อนศาลากลางมุทรปราการ
2) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณริมเขื่อนศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
3) พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ณ หอประชุมอาคารศาลาประชมคมจังหวัดสมุทรปราการ
4) กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
5) พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม ณ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
-------------------------------
ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง "การทำน้ำหมักชีวภาพใช้ในครัวเรือน"
------------------------------
วัน​อังคาร​ที่ 30 สิงหาคม​ 2565
นายจำนงค์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมาย​ให้มอบหมายให้ นางสาวสุรัชนา พิชญานนท์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายทศพร รอดหลง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายชัยยุทธ​ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะจระเข้น้อย เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในโครงการอบรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพใช้ในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดประมาณขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน มีความรู้ในการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ และวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน มีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้พร้อมสาธิตและฝึกปฏิบัติกระบวนการทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ และวิธีการทำถังขยะเปียก สามารถนำมาใช้ในครัวเรือน ชุมชน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานประกอบการต่างๆ
-------------------------------
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะจรเข้น้อย จังหวัดสมุทรปราการ

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 นายจำนงค์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาว สุรัชนา พิชญานนท์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายทศพร รอดหลง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมเป็นวิทยากรร่วมกับนายสันติ แย้มเหมือน หมอดินอาสา ในการให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรวิถีชุมชนเมือง โดยมีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกพืชผักโดยใช้ประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้ และการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ณ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ​ "ลงพื้นที่ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูง"
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายจำนงค์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาว สุรัชนา พิชญานนท์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายทศพร รอดหลง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูง โดยใช้ซุปเปอร์​ พด.1และน้ำหมักชีวภาพสูตรซุปเปอร์​ พด.2 พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ในกลุ่มธนาคารปุ๋ยอินทรีย์​ (ต่อยอด) ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์​ เพื่อให้เกษตรกรผลิตและใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ลด ละ เลิกการเผา ด้วยการนําเอาวัสดุเหลือใช้จากไร่นามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นการลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรทําเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น ในพื้นที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายจำนงค์  พร้อมมูล

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

สมุทรปราการ

 

แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

1536131
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1503
1968
5863
17350
61954
53969
1536131

Forecast Today
3552


Your IP:34.229.63.215